A nevelés társadalmi alapjai
(BTTK500BA)

A társadalomban zajló gazdasági, politikai változások és a nevelésügy kapcsolata; a társadalom és csoportjai, intézményei neveléssel oktatásra irányuló törekvéseinek felismerése, értelmezése; informális-nonformális nevelési színterek;