Neveléselméletek és alkalmazások
(BTEDL321MA)

Neveléstudomány MA-s kurzus, az eddig tanult neveléselméleti, nevelésfilozófiai ismeretek praxisszempontú rendszerezése