A gyermekkor pedagógiája
(BTED307BA)

A gyermekkori nevelés, fejlesztés kulcstényezőinek áttekintése, a hazai gyermekvédelem fogalmi rendszerének, a gyermekvédelmi ellátórendszer struktúrájának megismerése, nemzetközi kitekintés e témában. A gyermekvédelmi rendszer működésének jogharmonizációja. A közoktatási intézmények és a pedagógusok szerepe a gyermekvédelmi munkában. A reszocializációs intézmények nevelőmunkája. Nevelés az SOS-gyermekfalvakban.

A jelszó: gyermek