Oktatási rendszer és társadalom Kedd
(BTED313BA-K3-B)

A tantárgy célja a hallgató bevezetése az iskola- és oktatásszociológia fogalomvilágába, valamint képet adni az oktatás társadalmi problémáinak alakulásáról. A tanegység az iskola és a felsőoktatás, tágabban: az intézményes oktatás társadalomtudományi szemléletébe vezet be. Bemutatja az iskolát mint munkahelyet a maga hivatalos (látható) és rejtett szervezetével, megismertet az iskolai konfliktusok formáival és lehetséges magyarázataival, ismerteti a különböző igazgatás- és vezetéselméleteket. Elemzi az iskola és társadalmi környezete kapcsolatait (szülők, fenntartók, igazgatás), vizsgálja az iskolát mint egy-egy oktatási rendszer részét és ismerteti a történeti utat a kisközösségek iskoláitól az állami oktatási rendszerekig. Az iskola-, illetve felsőoktatás-kutatásokkal való megismerkedés segíti az iskola átvilágítását, környezetének tanulmányozását.