Oktatásökológiai elemzések
(BTED460MA)

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az oktatásökológiai kutatások elméleti hátterével, hazai és nemzetközi társadalomtudományi gyakorlatával, valamint a kutatások módszertanával. A hallgatók betekintést nyernek az oktatásökológiai kutatások történetébe, megismerkednek a főbb kutatásai irányaival, tendenciákkal, s elsajátítják az oktatásstatisztikai adatok oktatásökológiai szempontú értelmezéséhez szükséges kompetenciákat is.