Életkorok pedagógiája II. -- 2015. tavasz
(Életkorok_2_BTED136BA2015t)

 

Életkorok pedagógiája II.

2014/2015. TANÉV II. FÉLÉV

BTED136BA

Kedd 10:00-13:30

IX. terem

 

 

időpont

téma

megjegyzés

febr. 17.

Követelmények, fogalmak :értékek, értékrendszerek, szubkultúrák

 

febr. 24.

Társadalmifolyamatok-normaéskonformitás

 

márc. 3.

A devanciaértelmezése, deviancia-elméletek

 

márc. 10.

Fiatalkorideviánsviselkedések: bűnözés

 

márc.17.

Fiatalkorideviánsviselkedések :öngyilkosság

 

márc. 24.

Fiatalkorideviánsviselkedések: alkoholizmus

 

márc. 31.

Fiatalkorideviánsviselkedések:  mentáliszavarok

 

ápr.7.

Fiatalkorideviánsviselkedések:  függőségek:kábítószer, net, játék

 

ápr. 14.

 

KONZULTÁCIÓS HÉT

ápr. 21.

Devianciákmegelőzése, kezelése: prevenciósstratégiák

 

ápr. 21.

DrogpolitikaMagyaországon

 

ápr.28.

Prevenció a közoktatásban: kortárs-segítőkképzése, feladatai

beadásihatáridő

máj. 5.

Prevenciósoktatásiprogramok I.

 

máj. 12.

Prevenciósoktatásiprogramok II.

 

máj. 19.

félévzárás-konzultáció

 

 

Szakirodalom:

 

Fekete Sándor(2001): Deviancia és társadalom. ComéniusBt.Pécs

Kormányrendelet a kábítószer visszaszorításáért 2001., 2010.

Papp János(szerk) (2005): Ifjúkori devianciák. Kossuth E. Kiadó, Debrecen

Várnagy E.-Várnagy P.(2000): A hátrányos helyzet pedagógiája. Coménius Bt., Pécs

 

Követelmények:

hallgatói beszámolók

szakirodalmi feldolgozás

a) bibliográfia összeállítása: szakirodalmi válogatás egy szabadon választott, a félév során feldolgozott témáról, amelyben szerepeljen 15-20 tanulmány, folyóiratcikk, vagy könyv, szerző szerint betűrendben, pontos bibliográfiai adatokkal

b) válasszon ki kb 20 oldalnyi szöveget a bibliográfiai gyűjteményéből, ezeket olvassa el, keresse meg a témával kapcsolatos kulcsfogalmakat/kulcsszavakat, ezekből próbáljon fogalmi térképet készíteni

c) készítsen 3-4 oldalas reflexiót egy elolvasott cikkre, tanulmányra, mi az, ami új ismeret volt az Ön számára, amivel egyetért, amivel vitába szállna, tehát nem az olvasottak ismertetése a cél

 

Az értékelés kritériumai:

aktivitás

a feladatok pontos teljesítése

az elkészített írásbeli munka tükrözi-e a kurzus során közvetített szemléletet, ismereteket, a felkészültséget

 

Beadási/feltöltési határidő: ápr. 28.

 

 

 

Veressné dr. Gönczi Ibolya

e.doc.