Társadalompedagógia -- 2015. tavasz
(TársadPed_BTTK500OMA2015t)

 

Társadalompedagógia

2013/2014 TANÉV II. FÉLÉV

BTTK500OMA

SZERDA10001130

Auditorium Maximum

 

időpont

téma

megjegyzés

febr. 18.

Követelmények

Nevelési, társadalomtudományikutatások, alapfogalmak: egyén, csoport, közösség, társadalom, szervezet

 

febr. 25.

Szocializáció – szociálistanulás – nevelésfogalmai, folyamata, alapkérdései, szocializációsszínterek

 

márc. 4.

 

Család, házasság, családszerkezetésváltozásai, családiszocializáció, családiéletciklusok

 

márc. 11.

Aziskola a hazaioktatásirendszerben; aziskolafunkciói, szervezete, légköre

 

márc.18.

Társadalmimobilitás, nyitottészárttársadalom, a mobilitásformái, mobilitásnapjainkbanMagyarországon

 

márc. 25.

Média : fogalmak, tömegkommunikáció, funkciói, hatásai a gyermek-ésserdülőkorúakra

 

ápr. 1.

Vallásvallásosságés a társadalomkapcsolata

Politika,

 

ápr. 8.

Gyermekvédelem - szociálisellátórendszerhazaiésnemzetközikitekintés

 

ápr.15.

 

KONZULTÁCIÓS HÉT

ápr. 22.

A hh/hhhésa veszélyeztetettségkezelése, a gyermekvédelmijelzőrendszer

beadásihatáridő!!!

ápr. 29.

A közoktatásgyermekvédelmifeladatai, kapcsolata a gyermekvédelmi, hatóságiintézményekkel I.

 

máj. 6.

A közoktatásgyermekvédelmifeladatai, kapcsolata a gyermekvédelmi, hatóságiintézményekkelII.

 

máj.13.

A közoktatás/köznevelés

drog-prevenciósfeladatai

 

máj. 20.

konzultációslehetőség

 

 

 

kötelezőirodalom:

Kozma Tamás(2000.): Bevezetés a nevelésszociológiába. NTK.Bp. (az informális és formális nevelés fejezet)

V. Gönczi Ibolya(2002): A gyermekvédelem pedagógiája. Debrecen. Kossuth E. K.

V. Gönczi Ibolya (szerk.)(2006):Drogmegelőzés. Debrecen. Kossuth E. K.

Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására I.-II.(2001;2013)

CXC/2011. Nemzeti köznevelési törvény

XXXI/1997. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Fekete Sándor(2001): Deviancia és társadalom.Pécs. Comenius BT

ajánlott irodalom:

Kozma Tamás – Tomasz Gábor (szerk.) (2000.): Szociálpedagógia. Budapest. Oziris K.

HerczogMária(szerk.)(2011):A  gyermekvédelem nagy kézikönyve. Budapest. Complex K

 

Követelmények:

1.)    A témához kapcsolódó egy szakkönyv, vagy film önállóan elkészített recenziója, 3-4 oldal terjedelemben (mi volt az Ön számára új ismeret, mivel vitatkozna, mivel ért egyet, tehát ne csak a történetet ismertesse !)

2.)    10-15 szakirodalomból álló bibliográfia összeállítása a félév során feldolgozott témához kapcsolódóan

Beadási/feltöltési határidő: április 22.

A kollokvium írásbantörténik (az előadások és szakirodalmak alapján)

A feladatok teljesítése (recenzió, bibliográfia) feltétele a kollokviumnak! 

 

 

Veressné dr. Gönczi Ibolya

e.doc.