Életkorok pedagógiája I. -- 2015. tavasz
(Életkorok_1_BTED137BA_2015.t)

 

Életkorok pedagógiája I. BTED137BA

A gyermekkor pedagógiájaBTED307BA-K3

 

2014/2015. TANÉV II. FÉLÉV

Kedd:10:00-13:30

IX. terem

 

időpont

téma

megjegyzés

febr. 17.

Követelmények,

Kapcsolódófogalmak: gyermek,  hátrányoshelyzet, veszélyeztetés, depriváció, mobilitás,

 

febr. 24.

A gyermekek, családokhelyzetétjellemzőindikátorokMagyarországonnapjainkban

 

márc. 3.

 

A gyermekvédelem - szociálisellátórendszerkapcsolata; hazaiésnemzetközikitekintés

 

márc. 10.

A gyermekvédelemjogigaranciái, kapcsolódótörvények, rendeletek  a hh/hhhés a veszélyeztetettségkezelésében

 

márc.17.

A gyermekvédelmirendszerstruktúrájahazánkban

március 17.

márc. 24.

A személyesgondoskodásalapellátásiformái

 

márc. 31.

GyermekvédelemImunkaa közoktatásban

 

ápr.7.

a gyermekvédelmijelzőrendszerműködése

 

ápr.14.

KONZULTÁCIÓS HÉT

KONZULTÁCIÓS HÉT

ápr. 21.

A gyermekvédelmiszakellátásirendszerintézményei I.

 

ápr. 28.

Nevelőszülőihálózat, örökbefogadás

 

máj. 5.

Reszocializáció, utógondozóirendszer, pártfogóifelügyelet

 

máj.12.

Az SOS gyermekfalumozgalom

 

máj. 19.

 

 

 

 

kötelezőirodalom:

HerczogMária(szerk.)(2011): A  gyermekvédelem nagy kézikönyve. Budapest. Complex Kiadó. ebben minden megtalálható!!!!

V. Gönczi Ibolya(2002): A gyermekvédelem pedagógiája. Debrecen. Kossuth E K.

49-84. old; 84-95.old; 131-150.old;

Várnyagy Elemér- Várnagy Péter (2000): A hátrányos helyzet pedagógiája. Budapest. Corvinus Kiadó

XXXI/1997. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Herczog Mária (szerk.)(1994): A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata.Budapest. Pont Kiadó

ajánlott irdalom:

Büki P.-Szollár Zs.(2004): Speciális szükséglet? Szeged. Magánkiadás.

CXC/2011. Nemzeti köznevelési törvény

HerczogMária(1994): A gyermekvédelem dilemmái. Budapest. Pont Kiadó

Kozma Tamás – Tomasz Gábor (szerk.) (2000.): Szociálpedagógia. Budapest. Oziris Kiadó.

Makai Éva (2000): Szét szakadt és meg nem font hálók. Budapest. Okker Kiadó

Egyetemi Kiadó

V. Gönczi Ibolya(szerk)(2002): Elhanyagolt gyerekek. Debrecen.Kossuth E. Kiadó

Szakmai folyóiratok: Család-Gyermek-Ifjúság, Esély, Kapocs, Fordulópont

Filmek, ’részletek(Szeressetek, Marian, Bebukottak, A mi családunk,  )

 

Követelmények:

Hallgatói munkák beadása:

-  A témához kapcsolódó egy szakkönyv, vagy film önállóan elkészített recenziója

 3-4 oldal terjedelemben (mi volt az ön számára új ismeret, mivel vitatkozna, mivel ért egyet, tehát ne csak a történetet ismertesse !)

-  10-15 szakirodalomból álló bibliográfia összeállítása a félév során feldolgozott témához kapcsolódóan

Beadási határidő: március 17.

A kollokvium szóbantörténik (az előadások és szakirodalmak alapján)

A feladatok teljesítése feltétele a kollokviumnak! 

 

 

Veressné dr. Gönczi Ibolya

e.doc.