A nevelés társadalmi alapjai -- 2015. tavasz
(BTTK500BA_Nevtársad. 2015. tavasz)

 

A NEVELÉS TÁRSADALMI ALAPJAI

2014/2015. TANÉV II. FÉLÉV

BTTK500BA

KEDD 800-930

IX. tanterem

 

időpont

téma

megjegyzés

febr. 17.

Követelmények

A gyermekek, családokhelyzetétjellemzőindikátorokMagyarországonnapjainkban

 

febr. 24.

Fogalmiösszefüggések:szocializáció-szociálistanulás-nevelés-reszocializáció

Szocializációsszínterek I.

család-családszerkezet, családiéletciklusok

 

márc. 3.

 

Szocializációsszínterek II.

aziskola, funkciói

 

 

márc. 10.

Szociokulturálishatások- személyiségfejlődés-társadalmimobilitásösszefüggései

 

márc. 17.

hátrányoshelyzet, veszélyeztetés

devianciák, addikciók

 

márc. 24.

A hazaigyermekvédelmiellátórendszerstruktúrája

 

marc.31.

A gyermekvédelmialapellátásésszakellátás

 

ápr. 7.

Aközoktatás/köznevelésgyermekvédelmifeladatai, a gyermekvédelmijelzőrendszerműködése

 

ápr.14.

KONZULTÁCIÓS HÉT

KONZULTÁCIÓS HÉT

ápr. 221.

Drog-kábítószerfogalmak,

hazaidrogszcéna, tendenciák a kutatásoktükrében

 

ápr. 28.

A drogfogyasztóimagatartáskockázatai

nemzetistratégiák a kábítószerfogyasztásvisszaszorítására

beadásihatáridő!!!

máj. 5.

A közoktatás/köznevelés

drog-prevenciósfeladatai

végzősök

máj.12.

Drogés jog, a pedagóguskötelezettségeésfelelőssége

 

máj. 19.

Konzultációslehetőség

 

 

Szakirodalom:

Kozma Tamás(2000.): Bevezetés a nevelésszociológiába. NTK.Bp. az informális nevelés fejezet

V. Gönczi Ibolya(2002): A gyermekvédelem pedagógiája. Kossuth E. K. Debrecen, (49-84, 84-95, 131-150. old)

V. Gönczi Ibolya (szerk.)(2006):Drogmegelőzés. Kossuth E. K. Debrecen

Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására I.-II.(2001;2013)

CXC/2011. Nemzeti köznevelési törvény

XXXI/1997. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról

Fekete Sándor: Deviancia és társadalom. Comenius BT Pécs, 2001

HerczogMária(szerk.)(2011): A  gyermekvédelem nagy kézikönyve. Budapest. Complex Kiadó.

 

Követelmények:

Egy, a témához kapcsolódó könyv, vagy film önállóan elkészített recenziója, 3-4 oldal terjedelemben (mi volt az Ön számára új ismeret, mivel vitatkozna, mivel ért egyet, tehát ne csak a történetet ismertesse !)A feladat teljesítése feltétele a kollokviumnak! 

Beadási/feltöltési határidő: ápr. 28.

 

A kollokvium  írásban az előadások és szakirodalmak alapján történik.

Veressné dr. Gönczi Ibolya/e.doc.