Oktatásstatisztikai elemzések
(BTTK2400MA)

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a hazai és nemzetközi oktatásstatisztikai adatbázisokkal, az azok elemzésével készült tanulmányokkal. A hallgatók betekintést nyernek abba, hogy milyen témákat lehet oktatási statisztikák segítségével feltárni, milyen területeket érintenek, milyen kutatók hogyan dolgozzák fel az adatokat. A kurzus során a hallgatók elsajátítják az oktatási statisztikákban rejlő hivatalos (látható) és rejtett tendenciákat megtalálásához, megértéséhez, csoportosításához, ábrázolásához és értelmezéséhez szükséges készségeket és képességeket.