TDK műhelymunka (választható speciálkollégium)
(BTED419BA)

A tantárgy célja a Tudományos Diákköri Konferencián részt venni kívánó hallgatók munkájának támogatása. Egyrészt megismerkedünk a TDK rendszerével, szabályaival, másrészt a hallgatók betekintést nyernek és támogatást kapnak önálló tudományos kutatómunka tervezéséhez, kivitelezéséhez. Továbbá, a hallgatók megtanulják előadni, közölni tudományos eredményeiket. A kurzus célja, hogy a különböző készültségű TDK dolgozatok további folytatásához, illetve a TDK-ra való felkészüléshez a hallgatók rendszeres, átfogó, személyre szabott konzultációban részesüljenek.