Visegrád - Média és elektronikus tanulási környezet
(Visegrád Média...)

Visegrádi Alap logójaMédia és elektronikus tanulási környezetek

A kurzus keretében megismerkedünk olyan médiumokkal és on-line szolgáltatásokkal, amelyeket a tanítás, tágabb értelemben véve ismeretátadás, valamint az elektronikus anyagok tervezése, írása és létrehozása során hasznosítani lehet.