Tantervelméletek
(BTED640MA)

Az alapvető tantervtípusok fogalmának, jelentőségének megismerése, áttekintés a jól működő tantervi rendszerek tulajdonságairól.